หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

เพื่อนสนิทคือ ? .....


. . . เ พื่ อ น ส นิ ท
. . . ก็ คื อ
เ พื่ อ น ธ ร ร ม ด า ๆ ค น นึ ง ที่ ดั น ส นิ ท ก ว่ า เ พื่ อน ธ ร ร ม ด า ๆ ทั่ ว ๆ ไ ป


... ซึ่งมันก็ต้องมีอะไรหลายๆอย่าง ที่คล้ายๆกับเรามากกว่าเพื่อนคนอื่น
... ถึงจะมาสนิทกันได้
... บางที อาจไม่ใช่นิสัย
... บางที อาจไม่ใช่หน้าตา
... บางที อาจไม่ใช่ฐานะ
... บางที อาจไม่ใช่ระดับความรู้
... แต่มันอาจมีอะไรบางอย่าง ที่ต้องเป็นคนนี้เท่านั้นที่มี
... บางครั้ง
... เราก็ไม่ไป ที่ที่เราอยากไป
... เพียงเพราะว่า มันไม่ไปด้วย
... บางครั้ง
... นั่งเงียบอยู่ได้ตั้งนาน แต่แค่เห็นหน้ามัน
... น้ำตาที่กลั้นไว้แทบตาย กลับทะลักออกมาได้จนหมด
... บางครั้ง
... ถ้ามีเสียงของมันด้วย
... เราจะหัวเราะได้ดังกว่านี้
... บางครั้ง
... ร้อยคำปลอบใจของใครไม่รู้
... ยังอุ่นใจไม่เท่ามือมันที่แค่ตบเบาๆที่หัวไหล่
บ อ ก เ ป็ น นั ย ๆ ว่ า
ฉั น อ ยู่ ต ร ง นี้
ชอบคำๆนึงที่บอกว่า
. . . . . เ ร า ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น แ ค่ เ พื่ อ น . .
. . . แ ต่ เ ร า เ ป็ น ตั้ ง เ พื่ อ น ต่ า ง ห า ก . .
... เพราะเพื่อนมีความสำคัญมากๆ
... มากจนบางคนแยกไม่ออก เอาไปเปรียบเทียบกับแฟน ว่าอะไรสำคัญกว่ากัน
... ทั้งๆที่มันคนละเรื่องกันเลย
... แต่เมื่อเวลาที่เราอยู่ในห้วงของความรัก
... เพื่อน ... จะกลายเป็นส่วนเกินของโลกส่วนตัวเราทันที
... เพื่อนสนิทเรามันคงจะชินแล้ว
... ที่เวลาเรามีรักทีไร เราก็จะห่างๆมันไปทุกที
... เวลาที่จะกลับมานึกถึงมันอีกที
... ก็ตอนอกหักนู่นแหละ
... ก็เคยคิดเหมือนกันนะ
... ถ้าเราเป็นมัน จะรู้สึกยังไง
... คงจะประมาณว่า
... พอมีแฟนก็ลืมเพื่อน
... นี่ กะเราไม่เคยช่วยอะไรเลย ทีกับแฟนนะแทบถวายหัว
... ต้องเลิกกะแฟนก่อนถึงจะจำเบอร์โทรเราได้ใช่ไหม
... คิดๆดูแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆ
... เพราะเวลาที่กำลังมีความสุขในห้วงของความรัก
... ก็แทบจะไม่ได้ไปเที่ยวไหนกับมันเลย
... นานๆถึงจะได้คุยกันที
... แต่พอผิดหวัง พอเจ็บตัวขึ้นมา
.. นาทีนั้นอยากกดโทรศัพท์ไปหามันก่อน
... อยากให้มันรับโทรศัพท์ก่อน
... ซึ่งบางทีมันนอนไปแล้วก็จะไล่มันกลับไปนอน
... ไม่ต้องตื่นขึ้นมาฟังเรื่องราวใดๆทั้งนั้น
... ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน แค่มันรับโทรศัพท์ก็พอแล้ว
... แบบนี้แหละมั้งที่เค้าว่า
... เพื่อน
คือคนที่สามารถนั่งอยู่ด้วยกันโดยไม่พูดอะไรสักคำ
... แต่ลุกจากกันไปได้เหมือนคุยกันไปนับล้านคำ

. . . เ พื่ อ น
. . . คื อ ค น ที่ เ มื่ อ เ ร า สุ ข เ ร า ไ ม่ เ ห็ น มั น อ ยู่ ใ น ส า ย ต า
. . . แ ต่ เ ป็ น ค น ที่ ไ ม่ มี วั น ป ล่ อ ย ใ ห้ เ ร า ล้ ม ล ง
ไ ม่ ว่ า เ ร า จ ะ ไ ป
เ จ็ บ ม า จ า ก ไ ห น . . .

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น